Služba dětem

Úvodní stránka > Služba dětem

Služba dětem

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království! Bible – Marek 10,14

 

Každou neděli během bohoslužeb je pro děti připravena nedělní škola - besídka. Je určena dětem od 2 do 12let.

Zde se kluci a holky zábavnou formou učí poznávat Boha a Jeho Slovo, Bibli. V tématických okruzích s nimi probíráme různé oddíly z Bible, biblické postavy, ale i příběhy ze života lidí, kteří se rozhodli odevzdat svůj život Bohu a plně Mu sloužit. Využíváme k tomu názorné pomůcky jako jsou flascardy nebo flanelografy.
Také s dětmi zpíváme, hrajeme různé hry, vyrábíme, kreslíme, nacvičujeme různá vystoupení – vánoční, velikonoční, ke dni matek apod.

Každé dítě si vede po celý „školní“ rok svůj sešit. Zde si může lepit různé biblické verše, obrázky k tématu apod.

Věříme, že tato služba dětem má smysl a hluboký vliv na jejich životy. Na konci nedělní školy je vždy vymezen určitý časový prostor pro osobní rozhovory. 

„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.“ ( 1.Timoteovi 1,5)

Učitelky nedělní školy:

  • Martina Čermáková, DiS.
  • Miluše Jeřábková

Sborové novinky

28/01/21 | 12:01:00

Rodina ve 21. století