Služba dětem

Úvodní stránka > Služba dětem

Služba dětem

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království! Bible – Marek 10,14

 

Každou neděli během bohoslužeb je pro děti připravena nedělní škola - besídka. Je určena dětem od 2 do 12let.

Zde se kluci a holky zábavnou formou učí poznávat Boha a Jeho Slovo, Bibli. V tématických okruzích s nimi probíráme různé oddíly z Bible, biblické postavy, ale i příběhy ze života lidí, kteří se rozhodli odevzdat svůj život Bohu a plně Mu sloužit. Využíváme k tomu názorné pomůcky jako jsou flascardy nebo flanelografy.
Také s dětmi zpíváme, hrajeme různé hry, vyrábíme, kreslíme, nacvičujeme různá vystoupení – vánoční, velikonoční, ke dni matek apod.

Každé dítě si vede po celý „školní“ rok svůj sešit. Zde si může lepit různé biblické verše, obrázky k tématu apod.

Věříme, že tato služba dětem má smysl a hluboký vliv na jejich životy. Na konci nedělní školy je vždy vymezen určitý časový prostor pro osobní rozhovory. 

„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.“ ( 1.Timoteovi 1,5)

Učitelky nedělní školy:

  • Martina Čermáková, DiS.
  • Bc. Micheala Bělunková

Sborové novinky

07/04/23 | 12:04:00

Večer chval a uctívání na Velký pátek 7.4.2023

Večer chval a uctívání se speciálním programem. Vhodné pro všechny věkové kategorie.

09/04/23 | 12:04:00

Velikonoční bohoslužba s dětským programem a obědem 9.4.2023

Bohoslužba s programem pro děti, kázáním, chválami a po skončení s obědem. Na oběd je nutno se přihlásit o L. Pavelkové, 731 510 616

06/04/23 | 12:04:00

Jednodenní lego tábor s DM

Ve spolupráci s Dětskou misií pro děti. Informace L. Čermák, tel. 737 568 554