Pracovníci sboru

Úvodní stránka > Pracovníci sboru

Pracovníci sboru

Vedení sboru: Ing. Petr Bělunek, František Pavelka, Bc. Petr Vašek

 

Pracovníci s dětmi: Martina Čermáková DiS., Bc. Michaela Bělunková

 

Špuntíci (setkání malých dětí): Bc. Michaela Bělunková

 

Dorost: Bc. Petr a Jitka Vaškovi

 

Mládež: Bc. Ľubomír Čermák (Zajo)

 

Modlitební setkání a misie: Mgr. Martin Okáč

 

Statečné ženy: Bc. Libuše Pavelková

 

Setkání mužů: František Pavelka

 

Biblické hodiny: Ing. Petr Bělunek

 

Všichni pracovníci sboru jsou dobrovolými pracovníky. 


Sborové novinky

07/04/23 | 12:04:00

Večer chval a uctívání na Velký pátek 7.4.2023

Večer chval a uctívání se speciálním programem. Vhodné pro všechny věkové kategorie.

09/04/23 | 12:04:00

Velikonoční bohoslužba s dětským programem a obědem 9.4.2023

Bohoslužba s programem pro děti, kázáním, chválami a po skončení s obědem. Na oběd je nutno se přihlásit o L. Pavelkové, 731 510 616

06/04/23 | 12:04:00

Jednodenní lego tábor s DM

Ve spolupráci s Dětskou misií pro děti. Informace L. Čermák, tel. 737 568 554